diumenge, 22 de maig de 2016

QUITAR vs TREURE, PRENDRE i altres


Hi ha frases que fan mal a les orelles quan se senten. Mot a mot, no es pot dir que no siguin al diccionari de la llengua catalana però és la manera com s’usen que no és pròpia de la nostra llengua. Són traduccions literals i ja sabem que les traduccions literals no són mai bones.

Un dels casos que sovinteja és el de traduir el verb castellà QUITAR sistemàticament pel català TREURE. I, com veurem a continuació, fer-ho no és sempre correcte perquè en resulta una expressió postissa que, com hem dit abans, fa mal a les orelles. El verb TREURE no té tots els significats que té el castellà QUITAR.

L’hem sentida a la ràdio i a la televisió entre professionals del periodisme o de les lletres i, cosa més greu, l’hem detectada en converses informals entre catalans d’origen que ja l’estan incorporant a la seva parla desplaçant formes més genuïnes.

QUITAR vs TREURE

És correcte quan es treu físicament una persona o un objecte d’un lloc.

Quita la chaqueta del sofà.                                     Treu la jaqueta del sofà.
Quítate los pantalones.                                          Treu-te els pantalons.

També quan allò que es treu o el lloc tenen un sentit metafòric.

El médico le ha quitado la sal de la dieta.             El metge li ha tret la sal de la dieta.
Quitarse un problema de encima.                         Treure’s un problema de sobre.

QUITAR vs PRENDRE

En aquests casos NO es pot fer servir el verb TREURE perquè no té aquest significat, ni en sentit físic ni en sentit metafòric. I és precisament aquest l’error més freqüent, tant que s’ha fet viral, per dir-ho en terminologia actual.

Le han quitado el reloj y la cartera.
INCORRECTE – Li han tret el rellotge i la cartera.
CORRECTE - Li han pres el rellotge i la cartera.

Este esfuerzo me ha quitado toda la energia.
INC – Aquest esforç m’ha tret tota l’energia.
CORR - Aquest esforç m’ha pres tota l’energia.

Han quitado muchos derechos a los trabajadores.
INC – Han tret molts drets als treballadors.
CORR -  Han pres molts drets als treballadors.

No és fàcil quitar-le la pelota a Messi.   
INC – No és fàcil treure-li la pilota a Messi.
CORR - No és fàcil prendre-li la pilota a Messi.

I encara més “divertit” sentir a dir: No és fàcil treure-li al Messi.
Aquesta frase, senyores i senyors, en català té un sentit molt eròtic !

QUITAR vs PERDRE i FER PERDRE

Un altre ús del verb TREURE que és incorrecte. En aquestes frases la forma verbal més genuïnament catalana és PERDRE o FER PERDRE. I també hem constatat que s’estan deixant d’emprar.

A mi estos problemas no me quitan el sueño.
INC – A mi aquests problemes no em trauen el son (dos errors).
CORR – A mi aquests problemes no em fan perdre la son ( o sigui, les ganes de dormir).
CORR – Jo no perdo la son per aquests problemes.

No puedo tomar aperitivo porque me quita el hambre.
INC – No puc prendre aperitiu perquè em treu la gana.
CORR – No puc prendre aperitiu perquè em fa perdre la gana.
CORR - No puc prendre aperitiu perquè perdo la gana.

Cas especial

Fa anys, Johann Cruyff fa patir un atac de cor i un cop recuperat va protagonitzar una campanya publicitària en la qual deia més o menys: El futbol m’ha donat la vida i el tabac quasi me la treu. Evidentment, el publicista va pensar la frase en castellà: El fútbol me ha dado la vida y el tabaco casi me la quita. I va fer una mala traducció del verb QUITAR al passar la frase al català.

Aquí tenim diverses formes de dir-ho correctament:

Quitar la vida (a otra persona o a un animal).
INC - Treure la vida ( a una persona o a un animal).
CORR – Prendre la vida, arrabassar-li la vida, fer perdre la vida...

Quitarse la vida (a uno mismo).
INC – Treure’s la vida.
CORR – Suïcidar-se o llevar-se la vida.

Altres

Encara trobem altres usos de QUITAR que a poc a poc van traduint-se per TREURE de forma incorrecta:

Niña: quita la mesa.
Nena: despara la taula.
Atenció ! - És correcte si diem: Nena, treu la taula a fora que dinarem al jardí. 
               
Quítate de en medio, por favor.
Surt del mig, sisplau !
Evidentment, és inadmissible i fins i tot ridícul dir: Treu-te del mig, sisplau !

Expressió:

Per acabar, voldríem remarcar que també ens cal vigilar l’ús de QUITAR en expressions que enllacen dues frases com:

Esto no quita que...       
INC - Això no treu que...
CORR -  Això no impedeix que... Això no obsta perquè...


Esperem que us siguin d’utilitat aquestes reflexions.


dilluns, 16 de maig de 2016

FIND OUT, FIGURE OUT and WORK OUT

Hi ha tres verbs que són molt comuns en llenguatge parlat i també en l’escrit. A vegades es poden confondre perquè poden semblar iguals.

Són: find out,  figure out  and work out.

1 - És fàcil distingir  find out  dels altres dos. Normalment el traduirem com esbrinar, descobrir o assabentar-se.

Per exemple:

I have just found out that my wife is pregnant.
Acabo d’assabentar-me que la meva dona està embarassada.

You have to find out everything you can about the new boss.
Has d’esbrinar tot el que puguis sobre el nou cap.

I found out that she had been cheating on me.
Vaig descobrir que m’ha estat enganyant.

2- Figure out and work out ja s’asemblen més. Es poden traduir per entendre, resoldre, calcular, acudir-se, resultar. Veiem les petites diferències.

Figure out dóna la idea que solucionem una cosa més intuïtivament o més provisionalment.
Work out posa més l’èmfasi en la lògica o l’esforç.

Veiem alguns exemples:

Can you figure out how to do this?
Se t’acut com fer això?

She couldn't figure out the answer. 
No va trobar la resposta.

He had it all figured out.
Ho tenia tot calculat (pensat).

Let’s do this now, and we’ll figure out that later.
Fem ara això I ja trobarem la solució d’això altre després... (resoldrem, pensarem, se’ns acudirà).

We are still trying to work out this crossword.
Encara estem intentant resoldre aquest encreuat.

I finally worked out my income taxes.
Ja he aconseguit fer (calcular) la meva declaració de renda.

They have a lot of problems to work out in their relationship.
Tenen molts problemes per resoldre en la seva relació.      
       
Did everything work out all right?
Tot va anar bé (resultar bé)?

Això no vol dir que en algunes frases no es poguessin intercanviar figure out i work out, però es poden observar les diferències que hem assenyalat.

Amb tot el que precedeix no hem fet més que una aproximació al tema. Quan entrem en el món de la semàntica (i de les possibles traduccions d’un mot) tot es complica extraordinàriament. Per comprovar-ho, només cal mirar al diccionari les entrades corresponents a una paraula. Veiem que els significats (i per tant les traduccions a una altra llengua) son moltíssims i moltes vegades la llengua viva en crea de nous.