dilluns, 16 de maig de 2016

FIND OUT, FIGURE OUT and WORK OUT

Hi ha tres verbs que són molt comuns en llenguatge parlat i també en l’escrit. A vegades es poden confondre perquè poden semblar iguals.

Són: find out,  figure out  and work out.

1 - És fàcil distingir  find out  dels altres dos. Normalment el traduirem com esbrinar, descobrir o assabentar-se.

Per exemple:

I have just found out that my wife is pregnant.
Acabo d’assabentar-me que la meva dona està embarassada.

You have to find out everything you can about the new boss.
Has d’esbrinar tot el que puguis sobre el nou cap.

I found out that she had been cheating on me.
Vaig descobrir que m’ha estat enganyant.

2- Figure out and work out ja s’asemblen més. Es poden traduir per entendre, resoldre, calcular, acudir-se, resultar. Veiem les petites diferències.

Figure out dóna la idea que solucionem una cosa més intuïtivament o més provisionalment.
Work out posa més l’èmfasi en la lògica o l’esforç.

Veiem alguns exemples:

Can you figure out how to do this?
Se t’acut com fer això?

She couldn't figure out the answer. 
No va trobar la resposta.

He had it all figured out.
Ho tenia tot calculat (pensat).

Let’s do this now, and we’ll figure out that later.
Fem ara això I ja trobarem la solució d’això altre després... (resoldrem, pensarem, se’ns acudirà).

We are still trying to work out this crossword.
Encara estem intentant resoldre aquest encreuat.

I finally worked out my income taxes.
Ja he aconseguit fer (calcular) la meva declaració de renda.

They have a lot of problems to work out in their relationship.
Tenen molts problemes per resoldre en la seva relació.      
       
Did everything work out all right?
Tot va anar bé (resultar bé)?

Això no vol dir que en algunes frases no es poguessin intercanviar figure out i work out, però es poden observar les diferències que hem assenyalat.

Amb tot el que precedeix no hem fet més que una aproximació al tema. Quan entrem en el món de la semàntica (i de les possibles traduccions d’un mot) tot es complica extraordinàriament. Per comprovar-ho, només cal mirar al diccionari les entrades corresponents a una paraula. Veiem que els significats (i per tant les traduccions a una altra llengua) son moltíssims i moltes vegades la llengua viva en crea de nous.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada