divendres, 4 de març de 2016

LA VOCAL NEUTRA EN ANGLÈS

Ja vam comentar en articles anteriors que, en català, tenim alguns sons que hauríem de fer servir en la pronúncia de l’anglès. Un d’aquests sons és la nostra vocal neutra, que té la representació fonètica 
[ ə ] i pot ser escrita  a o bé  e. Seria la a de camió o la e de fredor (en català oriental).

Avui aprofundirem en aquest tema.

La vocal neutra és un so molt comú en molts idiomes. En anglès és d’ús freqüentíssim.

El primer que hem de comentar és que la vocal neutra en anglès i en català només es dóna en síl·labes àtones.

Quan nosaltres pronunciem paraules angleses, a vegades usem la vocal neutra (quan coincideix en una situació igual com en català) i a vegades no (quan l’ús en anglès és diferent que en català).

Vegem alguns exemples:

Ago, Susan, brilliant, another, en totes aquestes paraules la a és una vocal neutra i a nosaltres no ens resulta difícil de pronunciar-la, perquè és el mateix que fem amb una a àtona catalana.

Fixem-nos en el cas de another o Peter. Tot i que la e en síl·laba àtona també és neutra, molts no ho saben traslladar a l’anglès i pronuncien [’pi:ter] i no [’pi:tər], que és la pronunciació correcta. La primera és una pronuncia acastellanada.

Però és que en anglès qualsevol vocal en síl·laba àtona pot ser neutra.

Exemples:

Later, pronunciation, Mason, reason, focus, easily, totes les vocals subratllades es pronuncien amb vocal neutral. I evidentment molts parlants catalans, encara que ho podrien fer, no ho fan.
Això es nota quan pronunciem alguns anglicismes o noms anglesos.

Ja hem citat Peter, Mason, i afegim Washington, corner, scanner, gangster, laser, leader, manager, master, modem, plotter, poster, trailer, waterpolo. Totes les vocals subratllades s’han de pronunciar amb vocal neutra i, moltes vegades, no es fa així.

Un dels principals problemes és el final en  er que trobem en molts dels préstecs esmentats anteriorment. Nosaltres creiem que, parlant en català oriental, quan es fan servir aquests anglicismes i es pronuncia [e] i no [ə] se segueixen les lleis de la fonètica castellana.

És el mateix que passa en català amb la e final d’alguns mots que hauria de ser pronunciada neutra (en català oriental) i moltes vegades és pronunciada [e]: classe, base, fase, piràmide, Montse... quan normalment la pronunciem neutra en la majoria de mots: amable, Carme, home, imatge, viatge... etc.

En definitiva, si voleu polir la vostra pronúncia tant en anglès com en català cal que pareu atenció a les vocals neutres.1 comentari: