dimarts, 20 de març de 2018

L'ITALIÀ ÉS FÀCIL? (1)


Una amiga meva m’explicava que, després de viure tot un any en una ciutat italiana i parlar diàriament en italià, li van comentar que parlava un “bellissimo itagnolo”. A ella, professora de llengua espanyola i, per tant, amb amplis coneixements de teoria lingüística, li va doldre aquest comentari. I per què li deien això? Perquè, tot i que parlava un molt bon italià, de tant en tant no feia bé la derivació.

La derivació és un dels mètodes per formar paraules més utilitzats en les llengües romàniques, o sigui, filles del llatí. La derivació consisteix en afegir partícules davant o darrera del mot primitiu. Així tenim prefixos o sufixos. Fins i tot podem afegir una partícula entre el mot i el sufix, un infix.

Exemples:
avís – preavís (pre-avís) només prefix
flor – florista (flor-ista) només sufix
indicar – contraindicació (contra-indica-ció) amb prefix i sufix
joc – enjogassament (en-jog-ass-ment) amb prefix, infix i sufix 
bufetada – bufetejar (bufet-ej-ar) amb infix i sufix (o morfema verbal)

En un altre article ja vam comentar que quan es coneixen dues o més llengües romàniques hi poden haver interferències en l’ús d’aquests afixos. Això és així perquè no sempre coincideix la partícula utilitzada o la presència o no d’aquestes partícules.


Avui, volem comentar unes quantes ocasions que ens poden fer caure en l’error. Perquè... hi ha la creença popular que l’italià és molt fàcil, oi? Sí... sí... fàcil...


Compararem unes quantes paraules que en italià van sense sufix mentre que en català sí que en porten:

La classificacióla classificazione i la classifica
En veure, al diccionari, l’existència del mot classificazione podem caure en l’error d’utilitzar-la en totes les ocasions. No obstant, hem de tenir en compte que classificazione només es refereix a una “subdivisió per categories”, en la resta de casos cal fer servir classifica principalment quan es refereix a un rànquing. Així és d’ús molt més general la segona que la primera.
Exemples:
Nello sport la classifica individual o per squadre – En l’esport la classificació individual o per equips.
La classifica dei vincitori del concurso a cattedre – La classificació dels vencedors del concurs a càtedra.
La classifica dei libri più venduti – La classificació dels llibres més venuts.
La classifica di segretezza di documenti – La classificació de documents secrets.
i, en canvi...
La classificazione per materie, la classificazione delle piante, dei minerali... La classificació per matèries, la classificació de les plantes, dels minerals...
Veiem doncs, que, en català, en tots els casos faríem servir la classificació.

Altres casos semblants serien:

El naixement i la naixençala náscita i il nascimento
En català, el segon mot més aviat és d’ús literari. Si es fa servir en la llengua oral resulta una mica arcaic. Així, torna a resultar que allò que per a nosaltres és d’ús general, per a l’italià és d’ús més restringit i a l’inrevés.
Exemples:
Certificato di náscita – Certificat de naixement.
La nascita del fratello – El naixement del germà.
La nascita del grano – El naixement del gra (el despuntar d’un òrgan vegetal).
I, en canvi...
Il nascimento del mondo – El naixement (origen) del món.
Idoneo al nascimento e alla nutrizione delle piante – Ideal per al naixement i la nutrició de les plantes (en terminologia professional).

L’obligaciól’obbligazione i l’obbligo
Obbligazione és el mot igual al nostre però, en canvi, obbligo és d’ús general mentre que obbligazione només es refereix a un tipus concret d’obbligo en el llenguatge jurídic.
Exemples:
Obbligo di denuncia – Obligació de denunciar
Obbligo di legge – Obligació per llei

Gli obblighi del cittadino – Les obligacions del ciutadà
I, en canvi...
Obbligazione internazionale (en el dret internacional)
Obbligazione convertibili (en llenguatge de finances)

No cal que us atabalem amb més explicacions... La idea és clara: hi ha mots italians d’ús molt freqüent en la parla que no porten sufix mentre que en català sí.

Més exemples:
Fotografia con dedica – Fotografia amb dedicatòria
Fare un inchino  - Fer una reverència
I negoziati per un nuovo trattato – Les negociacions per a un nou tractat
Sporgere un reclamo – Presentar una reclamació
Corso di recupero, capacità di recupero -  Curs de recuperació, capacitat de recuperació...
Cari saluti – Salutacions cordials

Creiem que aquest article pot ser d’interès per als curiosos en temes lingüístics encara que no siguin estudiants d’italià.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada