dijous, 15 de febrer de 2018

LATEST and LAST

En aquest article voldríem explicar la diferència entre latest i last, un tema controvertit i de difícil solució.

En el sentit de final, últim sense continuació, solament es fa servit last.
En el sentit d’últim, més recent, es poden fer servir tots dos. I d’aquí ve el problema.Veiem alguns exemples del primer cas:

In 1950 the author wrote his last book. El 1950 l’autor va escriure el seu últim llibre. L’autor ja és mort. No hi ha possibilitat que escrigui un altre llibre.

These are their last wishes. Aquests són els seus últims desitjos. Les persones o ja són mortes o és un document per ser llegit després de la mort.

Similarment parlaríem de last will and testament. Últimes voluntats i testament.

They caught the last bus. Van agafar l’últim autobús. Ja no n’hi ha cap més.

It’s our last hope. És la nostra última esperança. No ens en queda cap altra.


En el segon cas, a vegades, es poden fer servir tots dos . Les diferències poden ser molt subtils.

Si considerem que no sabem o no està prevista una continuació usem last. Si considerem que el més lògic és una sèrie o una continuació usem latest.

Veiem alguns exemples d’aquest segon cas:

Let’s read the latest news. Llegim les últimes notícies. És segur que després en vindran més.

Latest fashions, books, trends. Segur que n’hi haurà més de modes.

Comparem ara la mateixa frase amb last i latest.

The last time I saw him he was quite well.

The latest time I saw him he was quite well.

L’última vegada que el vaig veure estava molt bé.


És complicat veure la diferència entre aquestes dues frases. Possiblement la primera seria més comuna. En aquesta primera no hi ha previstos més encontres encara que són possibles. En la segona podríem imaginar una sèrie de visites previstes, amb una certa freqüència, per part de la persona que parla. És a dir, en la segona hi ha una seqüència establerta. Evidentment, com sempre diem, això depèn del significat que el parlant ens vulgui traslladar.

Un altre exemple:

What is the last film you have seen?

What is the latest film you have seen?

Quina és la última pel·lícula que has vist?


En la primera frase la persona no veu massa pel·lícules o no hi ha una freqüència establerta de veure pel·lícules. En la segona fem entendre que sí.


Esperem que el tema de last i latest hagi quedat més o menys clar. Si no és així, no us preocupeu. Molts natius també en dubten.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada