dimarts, 26 de juny de 2018

BLACK AND WHITE TELEVISION


Noteu alguna cosa especial en el títol d'aquest article? Potser ja us hi havíeu fixat que en anglès es diu: Televisió en negre i blanc. Són aquests detalls els que ens poden delatar com a no natius per molt que ens esforcem a fer una bona pronúncia.

Així doncs, avui parlarem d'expressions en les quals unim dos contraris en un ordre determinat. Per exemple: blanc i negre o nen o nena.

L'ordre en què generalment presentem aquests contrari sol ser el mateix en català i anglès. Però hi ha algunes diferències que caldrà memoritzar i tenir en compte.

Presentarem primer uns quants exemples en què l'ordre és el mateix, que ja hem dit que sol ser en la majoria dels casos. Donem l'exemple en anglès i la seva traducció.

man (husband) and wife, marit i muller
male or female, mascle o femella
ladies and gentlemen, senyores i senyors
sooner or later, més aviat o més tard
up or down, amunt o avall, a dalt o a baix
young or old, jove o vell
true or false, veritat o fals
hot or cold, calent o fred
part to whole, la part pel tot
cause and effect, causa i efecte
heads or tails, cara o creu
right and left, dreta i esquerra
advantages and disadvantages, avantatges i inconvenients
now or never, ara o mai
boy or girl, nen o nena
supply and demand, oferta i demanda
east or west, north o south,  est o oest, nord o sud
first and last, primer i últim
friends and enemies, amics i enemics
for or against, a favor o en contra
guilty or innocent, culpable o innocent
here or there, aquí o allà
horizontal or vertical, horitzontal o vertical
laugh or cry, riure o plorar
more or less, més o menys
even or odd, parell o senar
past and present, passat i present
war and peace, guerra i pau
question and answer, pregunta i resposta
rich or poor, ric o pobre
vices and virtues, vicis i virtuts
yes or no, sí o no

Però hi ha uns pocs casos en què l'ordre és el contrari. Vegem-ne alguns amb exemples:

Black and White television, televisió en blanc i negre
in sickness and in health, en la salut i en la malaltia. (Part de la fórmula dels casaments)
Is Barcelona cheap or expensive? És Barcelona cara o barata?
Sharp headaches that come and go, Mals de cap que van i vénen
Wanted dead or alive. Es busca viu o mort


Creiem que en diferents tipus de frases potser es podria donar un ordre diferent, però en general l'ordre és l'exposat.

Evidentment hi ha molts més casos de contraris que van junts, i solen coincidir en les dues llengües. 

Us animem a trobar-ne més !

1 comentari: