dimarts, 20 de maig de 2014

NO ENS OBLIDEM DEL SUBJECTE !

Hem de tenir en compte que, en anglès, una frase ha de tenir sempre un subjecte explícit, és a dir, no es pot suprimir i suposar que ja s’interpreta pel context, sobretot per la terminació verbal.
En català, en canvi,  podem suprimir el subjecte si és un pronom personal i ja l’indica el verb. 
Per ex: Menjo cinc cops al dia. Aquí la terminació –o del verb menjo indica qui menja i es pot suprimir el pronom (jo). 
En anglès, això no es pot fer perquè les formes verbals són totes iguals en passat i en present només canvia la tercera persona del singular.
Uns exemples en present:
- I eat five times a day.               - Menjo cinc cops al dia.
- You eat five times a day.          - Menges cinc cops al dia.
- He/She eats five times a day.   - Menja cinc cops al dia.
- We eat five times a day.           - Mengem cinc cops al dia.
- You eat five times a day.          - Mengeu cinc cops al dia.
- They eat five times a day.         - Mengen cinc cops al dia.
En Passat:
- I ate five times a day.                - Menjava cinc cops al dia.
- You ate five times a day.           - Menjaves cinc cops al dia.
- He/She ate five times a day.      - Menjava cinc cops al dia.
- We ate five times a day.            - Menjàvem cinc cops al dia.
- You ate five times a day.           - Menjàveu cinc cops al dia.
- They ate five times a day.          - Menjaven cinc cops al dia.

Aquest és un punt que es remarca molt a tots aquells que comencen a estudiar anglès i, normalment, no sol ser problemàtic excepte quan tenim oracions subordinades amb el mateix subjecte en forma de pronom. En aquest cas, és molt freqüent tendir a suprimir el segon pronom, pensant que ja no és necessari.
Veiem alguns exemples:
Incorrecte: She bought the shoes when * had the money.
Correcte: She bought the shoes when she had the money.
Es va comprar les sabates quan va tenir diners.
Incorrecte: I’ll do it if  * can.
Correcte: I’ll do it if I can.
Ho faré si puc.
Incorrecte: Although they knew the truth, said nothing.
Correcte: Although they knew the truth, they said nothing.
Tot i que sabien la veritat, no van dir res.
Fixem-nos que, en català, se sobreentén perfectament el subjecte, per això no cal fer-lo explícit. En anglès, repetim, cal posar-lo sempre! De tota manera, aquest problema només se sol presentar en frases subordinades com les dels exemples anteriors.
L’única excepció és quan tenim oracions compostes coordinades, llavors sí que es pot suprimir el subjecte de la segona frase. Exemples:
Vaig arribar d’hora i el vaig felicitar.
I came early and congratulated him.
Vam lluitar però no vam poder guanyar el partit.
We fought for it but couldn’t win the match.
Aquí podríem repetir el pronom, però el més normal és no fer-ho.
I came early and I congratulated him.
We fought for it but we couldn’t win the match.
Aquestes frases també són correctes, però les anteriors són molt més habituals.
Esperem que aquestes puntualitzacions us hagin aclarit tots els possibles dubtes respecte la presència del subjecte en les oracions angleses.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada