dissabte, 12 de juliol de 2014

INDIRECT QUESTIONS

Per formular preguntes utilitzem les oracions interrogatives.  Generalment, fem servir oracions interrogatives directes però també podem fer preguntes indirectament i per construir-les utilitzem verbs com: preguntar, esbrinar, saber... etc.

Vegem-ho amb exemples:

Interrogatives  directes                                            Interrogatives indirectes

Qui ha vingut?                                                         Caldria esbrinar  qui ha vingut.
Quan anirem a la festa?                                           Ha preguntat quan anirem a la festa.
La Maria parla anglès?                                            Vol saber si la Maria parla anglès.

Vegem com ho diem en anglès:

Interrogatives  directes                                           Interrogatives indirectes

Who has come?                                                       You need to find out who has come.                        
When will we go to the party?                                He has asked when we will go to the party.
Does Mary speak English?                                     He wants to know if Mary speaks English.


No és la nostra intenció, en aquest article, parlar de l’estructura de les interrogatives en general perquè, en anglès, aquest és un punt gramatical molt complex i llarg d’explicar.

Però, en les interrogatives indirectes, hem observat un error freqüent, fins i tot en estudiants avançats.  Aquest és el punt que tractarem.

D’interrogatives indirectes n’hi ha dos tipus: information questions (la resposta dóna una informació) i normalment van introduïdes per un pronom o un adverbi interrogatiu (who, what, which, when, where, how) i yes-no questions (la resposta és sí o no) i normalment introduïdes per un verb auxiliar.

Exemple del primer tipus:

Em va preguntar quan vindria la meva cosina.                He asked me when my cousin would come.

Fixem-nos que en català el subjecte (la meva cosina) va darrera del verb (vindria). En canvi, en anglès, (my cousin) va davant del verb (would come).

Altres exemples:

Em va preguntar com ho havia sabut el Joan.                  She asked me how John had found it out.

Volia saber quina teoria tenia el meu amic.                     He wanted to know what theory my friend had.

En les indirectes del tipus  yes-no questions, en català podem posar el subjecte tant davant  com darrera del verb. En anglès no es pot triar: sempre va davant del verb.

Vol saber si la Maria parla anglès   o   Vol saber si parla anglès la Maria.

Però en anglès és sempre:

He wants to know if Mary speaks English.

Intentem evitar aquests petits errors que delaten una traducció literal.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada