dijous, 13 de novembre de 2014

LA PERCEPCIÓ LINGÜÍSTICA DE LA REALITAT

La realitat és el conjunt de tot allò que existeix, en contrast amb tot allò que és imaginari o allò que sembla una cosa que no és. Però el que es denomina usualment com a “realitat” està tenyit i limitat pels mitjans lingüístics culturals. El filòsof i lingüista, Ludwig Wittgenstein, defensa que els límits de la realitat els estableix, precisament, el llenguatge que ens permet parlar de realitats físiques i no físiques.

Però trobem que cada llengua presenta una interpretació diferent de l’entorn que determina la manera com els seus parlants interpreten la realitat. És cert que després la ciència pot corregir la formulació d’aquesta realitat i arribar a canviar inclús l’ús del llenguatge. Això és així, sobretot, en aquells parlants que tenen un bon domini del registre formal de la llengua. De tota manera és fàcil que persisteixin molts elements de la lingüística originària, o sigui de l’ús popular de la llengua.
Ja hem dit que aquesta interpretació lingüística de la realitat sol ser diferent en diferents idiomes. A continuació, veurem alguns exemples en el cas del català i l’anglès.

QUEIXALS I DENTS – TOOTH (plural TEETH)
Nosaltres dividim les peces dentals de la boca en queixals i dents. Tenim mal de queixal i ens arrenquen un queixal o una dent. En anglès només parlem de tooth (plural teeth).
We have toothache. Tenim mal de queixal.
We have a tooth out. Ens arrenquen un queixal (o una dent).
És cert que aquest fet es neutralitza quan parlem en termes científics. Aleshores tenim  quatre tipus de dents en tots dos idiomes: incisives, canines (o ullals), premolars i molars.

DITS – FINGERS and TOES
Un altre exemple seria la qüestió dels dits. Nosaltres només parlem de dit. Podem especificar si són de la mà o del peu. En anglès els de la mà son fingers i els del peu toes. Això expressa una realitat una mica diferent de la nostra, ja que separa aquestes realitats conceptualment amb paraules diferents.
Nosaltres podem dir: Els sers humans tenen 20 dits. En anglès hauríem de dir: Human beings have 10 fingers and ten toes (or twenty fingers and toes).

Altres exemples:
There’s  a hair in my soup - Hi ha un pèl (o un cabell) a la sopa.
I have to wash my hair - Haig de rentar-me els cabells.
Look at the blue sky - Mira el cel blau.
When good people die they go to heaven - Quan les bones persones moren van al cel.
At three (at ten) in the morning - A les tres de la matinada. A les deu del matí.
Bees sting and wasps bite - Les abelles i les vespes piquen.
Fixeu-vos que, en aquest últim exemple, es veu que nosaltres no distingim si els insectes punxen o mosseguen. En anglès sí que ho fan. Aquí hi ha una càrrega cultural. És a dir, un anglosaxó sap si un insecte punxa o mossega simplement aprenent a parlar el seu idioma.
The flower smells good - La flor fa bona olor.
I smell the flower - Oloro la flor.
Igual que tenim verbs per accions actives i passives dels sentits (mirar i veure, escoltar i sentir) en català tenim també aquestes formes (olorar i fer olor) pel sentit de l’olfacte. En anglès tenim dos verbs per a la vista i per a l’oïda (look and see, listen and hear) però, en canvi, no es diferencia les accions de l’olfacte (smell).
When we go to bed we lock the front door - Quan anem al llit tanquem (amb clau) la porta del pis.
Close the garden gate - Tanca la porta del jardí.
En aquest exemple  trobem que, en anglès, tenim dues interpretacions de la realitat: door, gate i close, lock mentre que, en català, només una: porta i tancar.
Put the book on the desk - Posa el llibre sobre la taula (escriptori).
We have to change the kitchen table - Hem de canviar la taula de la cuina.
Que els idiomes divideixin la realitat de manera diferent, no vol dir que no puguem en qualsevol idioma explicar la realitat amb la mateixa riquesa. En el cas dels insectes, sempre podríem parlar de mossegar i punxar, encara que no ho fem en el llenguatge de cada dia.
Us oferim finalment un quants exemples addicionals per si teniu ganes de veure les diferències al diccionari:
flesh, meat                       carn
cream                               crema, nata
clock, watch                     rellotge
leg                                     cama, pota
tortoise, turtle                tortuga

Com sempre, esperem que aquestes petites reflexions us siguin d’utilitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada