dimecres, 17 de desembre de 2014

ARE YOU RIGHT OR LEFT-HANDED?

Ens tornem a trobar amb una estructura anglesa bastant curiosa que traduïda literalment dóna un resultat bastant ridícul.

Comencem amb alguns exemples:


The man has one eye. He’s a one-eyed man.
L’home té un sol ull. És borni.

He is right-handed (left-handed).
És dretà (esquerrà).

He’s quite pig-headed and thinks he’s always right.
És molt tossut i es pensa que sempre té raó.

En aquests exemples veiem que construïm una expressió amb el nom d’una part  del cos (eye, hand, head), aquest nom el convertim en verb i fem servir el participi d’aquest verb (eyed, handed, headed). El substantiu que representa aquesta part del cos, no se sol verbalitzar, si més no amb el significat que ens ocupa. El sentit pot ser directe (primers dos exemples) o figurat (tercer exemple).

Ja hem comentat que qualsevol intent de traduir aquestes expressions literalment donarà un resultat ridícul, per exemple: one-eyed seria un ullat o bé pig-headed donaria cap de porc.

Així que la traducció s’haurà de fer amb una paraula específica, generalment un adjectiu (dretà, esquerrà, miop, borni, guenyo) o bé amb un sintagma preposicional introduït normalment per la preposició de, (de bon cor, de màniga llarga). En alguns casos, també podem disposar d’adjectius que derivin del nom, (caparrut per tossut).

Altres exemples:

She had always been a good-hearted mother.
Sempre havia sigut una mare generosa (de bon cor).

You don’t know with cross-eyed people whether they look where they are going or they go where they are looking.
No se sap amb els guenyos si miren on van o van on miren, (acudit típic anglès).

La construcció es pot fer servir també amb paraules que no són parts del cos:

A long-sleeved jacket.
Una jaqueta de màniga llarga.

Short-lived news.
Notícies de curta vida (passatgera).

I’m short-sighted (long-sighted) and have to wear glasses.
Sóc miop (hipermetrop) i haig de portar ulleres.

She likes high-heeled shoes.
Li agraden les sabates de taló alt.

A ball-shaped object.
Un objecte en forma de pilota.

Els exemples es poden multiplicar i es poden trobar en molts camps semàntics.
Ens ha semblat oportú comentar-ho perquè, en els llibres d’aprenentatge de la llengua anglesa,  no se solen trobar gaires descripcions referides a aquestes expressions.
Com sempre, desitgem que aquestes línies us siguin d'utilitat.

 

 

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada