dilluns, 2 de febrer de 2015

ARE YOU BORING OR ARE YOU BORED ?

 
 
Avui volem comentar l’ús del participi passat i el participi present en anglès i la seva correspondència en català, observant algunes diferències.

El primer que ens cal remarcar és que allò que en les gramàtiques angleses és anomenat Participi Present en les catalanes correspon al Gerundi. I, generalment, en tots dos idiomes representa una acció que s’està realitzant:
He’s eating. Està menjant.
El Participi Passat anglès correspon al Participi del català i expressa una acció ja acabada:
She has eaten. Ha menjat.
Ja és sabut que els nostres Participi i Gerundi poden actuar també com a adjectius. En anglès els dos Participis també realitzen aquesta funció.
El Participi Present o Gerundi, semànticament, pot representar l’origen (per part d’una persona o una cosa) d’allò que expressa el verb:
They are interesting. Són interessants (persones o coses).
El Participi Passat, en canvi, representa el resultat de l’acció del verb:
They are interested in it. Ells estan interessats en allò (només persones). En català, la frase quedaria més natural així: Hi estan interessats.
Com hem vist, fins ara hi ha correspondència entre els participis en anglès i en català. Però no sempre és així.
Hi ha alguns casos excepcionals que cal tenir en compte. Vegem uns exemples en què al Participi Present anglès (formes en –ing) no li correspon el Gerundi català sinó el Participi (formes –at –it –ut):
Alguns casos molt freqüents en la parla quotidiana són els que estan relacionats amb les posicions corporals.
They are sitting on the sofa. Estan asseguts al sofà.
She’s lying (down) on the sand. Està estirada a la sorra.
He’s standing at the window. Està dret al costat de la finestra. Aquí no tenim verb per traduir  literalment “standing”, potser el més aproximat seria dir: Està plantat al costat de la finestra.
He’s squatting. Està a la gatzoneta (tampoc tenim verb). A la gatzoneta: amb les cames arronsades de manera que les natges toquen els talons.
She’s crouching. Està ajupida.
They are kneeling in front of the altar. Estan agenollats davant l’altar.
They are hugging. Estan abraçats.

Altres exemples de tipus diferent:
The picture is hanging on the wall. El quadre està penjat a la paret.
He’s leaning out of the window. Està abocat a la finestra.
They are hiding (or hidden) in the room. Estan amagats a l’habitació.
They are freezing. Estan congelats.
The film was quite boring. El film era bastant avorrit.
He’s an amusing man. És un home divertit (en italià diuen “divertente”).
The book is very entertaining. El llibre és molt entretingut.

En aquests tres últims exemples veiem que, a diferència de l’anglès, en català s’utilitza el Participi tant per a l’acció origen com per al receptor.
Someone or something is boring but only someone is bored. Algú o alguna cosa és avorrit però solament una persona està avorrida.
Així doncs, nosaltres, en aquests exemples, no distingim l’origen de l’acció o el receptor utilitzant el gerundi o el participi sinó canviant el verb ser per estar. Com hem vist més amunt, en altres casos (interessant, interessat) fem les dues coses. Canviem el verb (ser o estar) i el gerundi o participi. És interessant. Està interessat.

 

1 comentari:

  1. They are hiding (or hidden) in the room. Estan amagats a la CAMBRA (e,n bon català: habitació=habitatge, ço és una casa!)

    ResponElimina