diumenge, 21 de maig de 2017

GIVE IT A LOOK – Fes-li una ullada

Avui tractarem d’una construcció que no és excessivament productiva però és prou col·loquial.  No es pot dir que l’estructura GIVE IT conformi per ella mateixa una categoria de construcció de frases amb la qual se’n puguin fer un nombre infinit. Sí és ben cert, però, que la trobem freqüentment en la llengua col·loquial en unes determinades expressions.

Per exemple quan li ensenyem una cosa a algú i li diem: Give it a look. Fes-li una ullada. Dóna-li un cop d’ull.

En anglès el verb give pot tenir un objecte directe i un indirecte. I gave the girl a present. Li vaig fer un regal a la noia. En la construcció que volem estudiar, l’objecte indirecte es it i l’objecte directe és un verb substantivat (en l’exemple look).

En català, aquesta construcció sovint es fa amb el verb FER tot i que hi ha casos també amb el verb verb DONAR. Quan es presenta la construcció verb + nom que equival a un sol verb, parlem de locucions verbals: fer cas = obeir, fer la gara-gara = adular o afalagar, fer petons = petonejar,  donar l’aprovació = aprovar,  donar un cop de mà = ajudar... Però n’hi ha un nombre finit, no se’n poden inventar de noves a conveniència.

En anglès, podem usar GIVE + IT i es troba en algunes ocasions. A continuació veurem uns quants exemples:

I’m going to give it a listen. Vaig a escoltar-lo. (Literalment: vaig a fer-li una sentida)
Give it a read and give me your opinion. Llegeix-t’ho i dóna’m la teva opinió. (Literalment: fes-li una llegida i ...)
Give it a try. It’s not so difficult. Intenta-ho, no és tan difícil. (literalment: dóna-li un intent... fes un intent...)

En aquests casos, com es pot veure, en català la traducció literal resulta absolutament horrorosa i allò que es fa és traduir la major part de les frases amb un verb que correspon  a l’objecte directe del verb give: a listen (escoltar), a read (llegir), a try (intentar). O sigui que no es fan servir locucions verbals, sinó els verbs corresponents directament.

Més exemples:

Give it a go. Give it a shot. Give it a spin. Give it a crack. Intenta-ho.

Veiem que la traducció de totes aquestes frases vindria a ser la mateixa en català: Intenta-ho. Perquè, tot i que els verbs go, shot, spin, crack tenen els seus significats diferenciats, aquí vénen a dir el mateix.

I’ll give it a miss. Passaré. Faltaré, no hi aniré.
Give it a rest. Deixa-ho córrer. Para ja.
Give it a thought. Pensa-hi.
Give it a new twist. Dóna-li un gir nou. Canvia la manera com ho fas.
I've never done that but I'll give it a whirl. No ho he fet mai però ho provaré.
Give it a year. Dóna-li un any. Calcula un any (o un altre període de temps).
Give it a chance. Dóna-li una oportunitat (a que passi una cosa).
Give it a break. Dóna-li un respir. Dóna-li un descans. (a una situació).


Veiem que aquesta construcció té més recorregut en anglès que en català, encara que té les seves limitacions. De totes maneres l’objecte indirecte it podria ser un substantiu animat o inanimat. Podríem dir Give him a break, dóna-li un descans, com hem explicat al començament. Així podríem ampliar les possibilitats de la construcció. 
De tota manera hem volgut dedicar l’article únicament a la construcció amb it

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada