divendres, 7 de març de 2014

A BEE HAS FLOWN INTO THE ROOM

En l’aprenentatge de l’anglès, una de les dificultats més freqüents es presenta quan les estructures no concorden amb les de la llengua pròpia.

El primer que veiem és l’ordre de l’adjectiu que en català va darrera del nom i en anglès va davant: el cavall blanc the white horse. Aquest és un canvi en l’estructura sintàctica del sintagma i encara és bastant fàcil de memoritzar i recordar.

Però és més complicat quan es tracta d’un canvi en l’estructura semàntica, tal com es pot veure en el títol d’aquest article. Si fem servir el traductor de Google i hi escrivim: una abella ha entrat a l’habitació, ens traduirà: a bee has entered the room. Sembla que no hi ha cap problema però... és així com ho diuen els anglesos habitualment? No.

En anglès, en l’expressió del moviment distingirem dos elements fonamentals: la forma com es realitza i la direcció. En he swam across the river, la forma és swam (nedant) i la direcció across (travessant).

Així trobem que quan diem: he ran out of the room hem invertit la lògica del catalanoparlant que normalment expressa primer la idea de sortir (direcció), i en segon lloc la de córrer (forma): surt de l’habitació corrent, això suposant que es concreti la forma com se surt.

El català disposa d’un conjunt de verbs direccionals: pujar, baixar, entrar, sortir, travessar, ficar, treure, acostar-se, allunyar-se, etc... que poden utilitzar-se sense especificar la forma com es realitza el moviment. En canvi, l’anglès disposa d’una sèrie de partícules direccionals: in, out, up, down, away, across, through, etc... que unides a infinitat de verbs ens donen una idea més completa del moviment, ja que s’expressa com es realitza aquest moviment a més de la direcció.

Veiem uns altres exemples:

He run down the stairs – forma: run, direcció: down
Va baixar les escales corrent – direcció: baixar, forma: corrent. Fixeu-vos que, si no es vol perdre informació, cal afegir el complement adverbial (corrent).

She hurried into the lounge – forma: hurried, direcció: into
Va entrar a la sala apressadament o també Va afanyar-se a entrar a la sala.
En la primera traducció, la direcció: entrar i la forma: apressadament. En la segona, coincideix amb l’anglès en primer forma: afanyar-se i segon direcció: entrar, però han calgut dos verbs.

En alguns casos és quasi inevitable perdre informació en la traducció catalana.
They drove into the car park – si traduïm: van entrar al pàrking, hem perdut la informació que dóna drive i si fem traduccions com: va entrar en cotxe al pàrking o bé va conduir fins a l’interior del pàrking, produïm un català encarcarat i poc natural. El mateix passa quan volem traduir del català a l’anglès copiant les estructures.

Així doncs, i com a conclusió, cal recordar que si volem que el nostre anglès sigui el més genuí possible, caldrà expressar la forma del moviment a més de la direcció. Mama, ha entrat un abella a l’habitació! En anglès, hem de pensar primer a dir la forma (les abelles entren volant) i després cercarem la partícula que indica la direcció: Mom, a bee has flown into the room!

Atenció doncs ! Si algú us pregunta com es diu entrar en anglès, li haureu de demanar que us digui primer com vol entrar... caminant, volant, lentament...?
1 comentari:

  1. habitació no vol dir cambra en català, vol dir Casa, habuitatge o habitança. És catanyol

    ResponElimina