dimarts, 18 de març de 2014

BE PATIENT !


Realment s’ha de tenir paciència per estudiar anglès… Aquí tenim una altra estructura que no es correspon a la catalana. És allò que ja hem comentat altres vegades: cal vigilar amb les traduccions literals!

·       Quan trobem el verb BE + adjectiu, o BE + sintagma preposicional, generalment és equivalent en català a TENIR + substantiu.

Vegem-ne uns quants exemples:

Be in a hurry               Tenir pressa
Be hot                         Tenir calor                        I’m hot                       Tinc calor
Be cold                       Tenir fred
Be hungry                   Tenir gana                       She’s hungry             Té gana    
Be thirsty                     Tenir set
Be sleepy                    Tenir son
Be confident                Tenir confiança
Be right                        Tenir raó                          They are right           Tenen raó
Be years old                Tenir anys                        He’s 20 years old    Té 20 anys
Be ticklish                    Tenir pessigolles
Be deserving               Tenir mèrits
Be in control                Tenir el control
Be successful              Tenir èxit
Be patient                    Tenir paciencia

·       En altres casos trobem que també en català es pot construir l’expressió amb el verb SER o ESTAR: 

Be afraid (scared)      Tenir por (estar espantat)
Be lucky                       Tenir sort (ser afortunat)             She’s been lucky     Ha tingut sort
Be funny                       Tenir gràcia (ser graciós)
Be wrong                      No tenir raó

En aquest últim exemple, trobem que el mot WRONG té un sentit negatiu que en català solucionem amb l’adverbi NO al davant. Hem de dir però que també trobem l’expressió ESTAR equivocat o, fins i tot, el molt genuí ANAR errat.

·       Un altre exemple per comentar és:

BE late

I’m leaving. I’m late to the party.              Me’n vaig. Faig tard a la festa.
Today I’ll be late for work.                        Avui arribaré tard a la feina.             
I can’t stay. I’m late.                                  No puc quedar-me. Tinc tard.

En aquest cas, el parlant català potser cerca la traducció literal de cada verb FER, ARRIBAR I TENIR, quan en anglès pot fer servir en totes les ocasions el verb BE.

·       Quan en anglès es presenta BE + adjectiu amb –less tenim diverses solucions:

Be fearless                 No tenir por     però també     (un home) sense por
Be bottomless            No tenir fons   però també      (un pou) sense fons

I fins i tot, en català, trobem l’adjectiu que, mitjançant un prefix, incorpora ja aquest sentit de mancança.

Be defenseless           No tenir defensa
Be limitless                  No tenir límit

però també:

John is defenseless                      Joan està indefens.
Our possibilities are limitless       Les nostres possibilitats són il·limitades

Tot això no vol dir que totes les estructures amb BE equivalen sempre a TENIR, ni tan sols en els exemples presentats es pot assegurar que no puguin tenir una altra traducció, tal com hem demostrat.
  
·       Per últim, tenim aquelles frases referides al clima que només es conjuguen en tercera persona. En català trobem la solució en l’ús del verb FER:

It’s sunny           Fa sol
It’s windy           Fa vent
It’s cold             Fa fred
It’s hot               Fa calor

Recordeu: sempre que es pugui cal fer servir les estructures genuïnes de cada llengua!


1 comentari:

  1. "quedar-se" pronominal és un calc de l'espanyol segons Gabriel Bibiloni

    ResponElimina