dilluns, 31 de març de 2014

HOW FAR IS THE HOUSE?

Com traduiríem aquesta frase? Si ho fem de manera literal, ens surt una construcció ben artificial i postissa: Com de lluny és la casa? Evidentment, no parlem pas així, per tant no ens serveix. Però entendrem què ens pregunten.

Quan trobem, en anglès, l’estructura: HOW + adjectiu, en català farem servir: (preposició) + QUIN/A + substantiu (més o menys relacionat amb l’adjectiu).

Així a:           How far is the house?
Correspon:   A quina distància és la casa?

Aquesta és una manera molt comuna de referir-se a mesures d’espai o temps.
De la mateixa manera, si volem traduir la frase catalana literalment: At which distance is the house? també ens sortirà una construcció poc natural en anglès.

Vegem altres exemples:

How long is the table?                
Quina llargada fa la taula?                  Quant fa la taula?
How often do you visit your mother?
Amb quina freqüència visites la teva mare?           Quantes vegades visites la teva mare?    Cada quant visites la teva mare?
How old is she?
Quina edat té?                Quants anys té?
How wide is the bed?
Quina amplada fa el llit?                 Quant fa d’ample, el llit?
How fast can the car go?
A quina velocitat pot anar el cotxe?     

Fixeu-vos que, en aquests tipus de frases, també podem fer servir el mot quantitatiu QUANT/A.

A vegades, però, en la traducció al català prescindim, en molts casos, dels mots interrogatius:

How big is your house?
Com és de gran casa teva?                     Molt millor:  És molt gran casa teva?
How long have you lived here?    
Quant de temps fa que vius aquí?           Molt millor:  Fa molt que vius aquí?
How soon can the car be ready?
Com aviat pot estar llest el cotxe? (inadmissible)                 
Per quan pot estar llest el cotxe?       Molt millor: Estarà llest aviat, el cotxe?

Fins aquí hem parlat només de mesures espacials o temporals però també es pot fer servir aquesta estructura amb altres adjectius:

How difficult was the exam?
Com de difícil va ser l’examen?              Molt millor: Va ser molt difícil l’examen?
How angry...
How beautiful...
How expensive...
How crazy...

Així doncs, cal que memoritzem aquesta estructura si volem que el nostre anglès sigui ben natural i genuí.


1 comentari:

  1. Sembla millor encara: És GAIRE gran casa teva? i Fa GAIRE (temps) que vius aquí?

    ResponElimina